MEGÁLLAPODÁSI MINTA ONLINE TÁBORRA

A megállapodás létrejött egyrészt Koncsek Barbara (cím: Greifenstein Altenberg, 3422, Greifensteinerweg 7), az SCA – Sprach Camp Austria képviselője, továbbiakban mint Szervező, valamint ……………………………………. (cím: …………………………………………………………), a táborozó gyermek(ek) (Név / Nevek:  …………………………………………………………………………) szülője vagy gondviselője, továbbiakban Szülő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel.

Szülő az alábbi négyzetek kipipálásával elismeri, hogy az adott pontban szereplő információkat tudomásul vette, az abban foglaltakkal részletesen informálták, és lehetőséget kapott kérdései feltevésére.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező az alábbi időszakban a tábor programjában részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja a megbeszélt határidőre befizetésre kerüljön, és, hogy jelen megállapodást a Szülő elfogadja.
 2. A tábor időpontja (a megfelelő aláhúzandó)
 • Rund um die Welt online német nyelvi tábor: 2020.06.22-06.26
 • Készülj a sulira! online német tábor: 2020.08.03 – 08.07
 1. A tábor díja a következőket foglalja magába:

előzetes online szintfelmérés

napi 3 óra foglalkozás német nyelven

(délelőtt és délután 90-90 perc)

extra projektfeladatok minden napra

(plusz napi 1-1,5 óra)

kis csoport

(max 5 kamera, plusz max 2 testvér)

E-oklevél

Ajándék ötlettár a tábor anyagáról otthoni gyakorlásra

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbeszélt időpontokban a Szülő a gyermek számára biztosítja a megfelelő feltételeket a foglalkozásokon való részvételhez: számítógép, internet kapcsolat, mikrofon és webkamera. Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja német, kivételes esetben magyar nyelven folyik.
 2. Ha a gyermek betegség vagy más ok miatt lemarad a nyelvórákról, a Szervezők gondoskodnak róla, hogy rendelkezésére bocsássák a tananyagot, azonban a tábordíj részarányosan sem kerül visszafizetésre.
 3. Amennyiben a gyermek a viselkedésével akadályozza a foglalkozások hatékonyságát, szófogadatlanságával gátolja a többieket a programon való zökkenőmentes és élvezetes részvételben, a szervezőnek jogában áll a gyermeket az aktuális foglalkozásról kizárni.
 4. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a tábort lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondás esetén a tábor díja nem kerül visszatérítésre, azonban – amennyiben a lemondás a tábor első napját megelőzően történik – a befizetett összeg felhasználható az SCA egy másik táborába vagy programjára, illetve Skype órákra is 1 éven belül. A tábor első napját követő lemondás esetén a díj nem kerül visszatérítésre és később sem használható fel.
 5. Szervező nem vállal garanciát sem nyelvvizsga sikerességére, sem az érdemjegyek javulására.
 6. A tábor ideje alatt Szervező nem köteles folyamatosan informálni a Szülőt a foglalkozásokról, de a tábor végén egy Ötlettár formájában Szülő rendelkezésére bocsátja a forrásokat, további otthoni gyakorlásra.
 7. Szerződő felek jelen megállapodás 10 pontját mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Kelt: 2020………..